loading

I, THỂ CO CỨNG

 • Rối loạn về chức năng vận động do tổn thương hệ thần kinh trung ương
 • Tăng trương lực cơ ở các chi bị tổn thương
 • Giảm khả năng vận động riêng biệt tại từng khớp
 • Mẫu vận động khối
 • Dấu hiệu tổn thương hệ tháp
 • Tăng phản xạ gân xương ở các chi bị tổn thương
 • Có các phản xạ nguyên thuỷ
 • Dinh dưỡng cơ : không có teo cơ, co rút tại các khớp
 • Cảm giác: có thể có rối loạn điều hoà cảm giác
 • Thần kinh sọ não: có thể bị liệt
 • Các dấu hiệu khác: đa động gân gót, co rút tại các khớp, cong vẹo cột sống, động kinh
 • Chậm phát triển trí tuệ ở các mức khác nhau.

II, THỂ MÚA VỜN

 • Rối loạn về chức năng vận động do tổn thương hệ thần kinh trung ương
 • Trương lực cơ thay đổi : lúc tăng lúc giảm ở tứ chi
 • Giảm khả năng vận động thô
 • Có các vận động không hữu ý
 • Dấu hiệu tổn thương ngoại tháp : rung giật, múa vờn
 • Phản xạ gân xương bình thường hoặc tăng ở các chi bị tổn thương
 • Có các phản xạ nguyên thuỷ
 • Dinh dưỡng cơ: không có teo cơ, ít co rút tại các khớp
 • Cảm giác: có thể có rối loạn điều hoà cảm giác
 • Thần kinh sọ não: có thể bị liệt
 • Các dấu hiệu khác: động kinh, rối loạn nhai nuốt, điếc ở tần số cao, kiểm soát môi miệng kém, há miệng, chải dãi.
 • Chậm phát triển trí tuệ ở các mức khác nhau.

III, THỂ THẤT ĐIỀU

 • Rối loạn về chức năng vận động do tổn thương hệ thần kinh trung ương
 • Giảm trương lực cơ toàn thân
 • Rối loạn hoặc mất điều phối vận động hữu ý (quá tầm, rối tầm, không thực hiện được động tác tinh vi, rối loạn thăng bằng đầu cổ và thân mình, dáng đi như người say rượu)
 • Phản xạ gân xương bình thường hoặc tăng nhẹ
 • Có các phản xạ nguyên thuỷ
 • Dinh dưỡng cơ: không có teo cơ hoặc co rút tại các khớp
 • Cảm giác: có rối loạn điều hoà cảm giác
 • Thần kinh sọ não: có thể bị liệt
 • Các dấu hiệu khác: cong vẹo cột sống, động kinh,…
 • Chậm phát triển trí tuệ ở các mức khác nhau.

IV, THỂ PHỐI HỢP CO CỨNG VÀ MÚA VỜN

 • Rối loạn về chức năng vận động do tổn thương hệ thần kinh trung ương giống thể co cứng và múa vờn
 • Chậm phát triển trí tuệ ở các mức độ khác nhau

V, THỂ NHẼO

 • Rối loạn về chức năng vận động do tổn thương hệ thần kinh trung ương
 • Giảm trương lực cơ toàn thân
 • Giảm vận động hữu ý
 • Phản xạ gân xương bình thường hoặc tăng nhẹ
 • Có các phản xạ nguyên thuỷ
 • Dinh dưỡng cơ: không có teo cơ hoặc co rút tại các khớp
 • Cảm giác: có rối loạn điều hoà cảm giác
 • Thần kinh sọ não: có thể bị liệt
 • Các dấu hiệu khác: cong vẹo cột sống, động kinh, có dấu hiệu babinski
 • Chậm phát triển trí tuệ ở các mức độ khác nhau

Write a Reply or Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *